2019

#1 – 2/1-2019 kl 11:22 – Pumpeopgave i Aabenraa

#2 – 2/1-2019 kl 14:10 – Pumpeopgave i Aabenraa

#3 – 6/1-2019 kl 10:42 – Bygnings brand etageejendom

#4 – 14/1-2019 kl 00:50 – Bygnings brand gård

#5 – 19/1-2019 kl 23:33 – Bygnings brand villa/rækkehus

#6 – 11/2-2019 kl 11:33 – Færdselsuheld Fastklemte

#7 – 16/2-2019 kl 18:21 – ABA, Automatisk brandalarm

#8 – 27/3-2019 kl 10:53 – Brand, Skraldespand i det fri

#9 – 4/4-2019 kl 13:46 – ABA, Automatisk brandalarm

#10 – 11/4-2019 kl 15:47 – Større Forurening, Gylle

#11 – 20/4-2019 kl 23:06 – Naturbrand – mindre brand

#12 – 6/5-2019 kl 22:14 – Assistance til brand i Aabenraa

#13 – 3/6-2019 kl 18:58 – Assistance til træ på vejen

#14 – 29/6-2019 Kl 00:03 – Bygnings brand villa/rækkehus

#15 – 30/6-2019 Kl 15:34 – Naturbrand Skråning/Grøft