Om

Løjt Skolegade 23-25
6200 Aabenraa

Brandkaptajn Kent Ravn 61 71 85 36
Vicekaptajn Simon Lassen 51 94 25 07

Hvis man ønsker at støtte Løjt Brandværn økonomisk, kan man:

Pengene bliver brugt til diverse nyanskaffelser til mandskabet

Løjt Frivillige Brandværn blev dannet i 1880 efter en storbrand i Løjt Kirkeby. Gårdejer Jens Brink samlede 45 mand i dette første værn.

I 1887 blev Gæstgiver O.J. Lohmann kaptajn. Værnet bestod på det tidspunkt af et slukningsmandskab, et stigemandskab samt et mindre musikkorps og en sprøjtevogn med 450 meter slange.

I 1900 bestod værnet af 51 mand.

I 1923, efter værnet havde mistet flere af dets medlemmer under 1. Verdenskrig, overtog Købmand Marcus H. Schmidt ledelsen og han var kaptajn helt frem til 1941.

I 1938 fik værnet den første motorsprøjte, den blev spændt efter den lokale vognmands køretøj.

I 1941 blev cykelhandler Niels Olling udnævnt til kaptajn og han var kaptajn indtil 1956.

Under Math. Hansens tid som kaptajn fik værnet en slangetender og den nuværende brandstation blev bygget.

I 1973 blev Peter Nissen udnævnt til kaptajn og han nåede at få 25 års jubilæum som kaptajn.

Værnet fik, i forbindelse med sit 100 års jubilæum i 1980, en autosprøjte og senere også en tankvogn og desuden blev brandstationen udbygget.

I 2000 fik værnet en ny slangetender og blev en selvstændig slukningsenhed under Aabenraa Redningsberedskab sammen med Barsmark Frivillige Brandværn.

Løjt Frivillige Brandværn var det første værn i Sønderjylland, der tilbød sognets pensionister gratis røgalarmer. Der er indtil nu opsat rigtig mange røgalarmer.